Grafje nr 100

De mensen die regelmatig wel eens op mijn blog lezen weten dat ik (we) drie dochtertjes hebben gehad die zijn overleden, twee daarvan, Sanne en Hannah zijn doodgeboren (gek woord eigenlijk) en Angela is 14 maanden oud geworden.
Alle drie liggen ze begraven op de begraafplaats in ons dorp, een speciaal deel van het kerkhof waar alle kinderen die overleden zijn begraven liggen.
Deze grafjes worden volgens mij ook nooit verwijderd want er zijn nog hele oude kindergrafjes bij nog van voor de oorlog.
Toen ons eerste dochtertje doodgeboren werd was het niet de gewoonte dat ze een naam kreeg (dat hebben we jaren later pas gedaan) bovendien kon/mocht ik niet mee om haar te begraven. Maar ik weet nog als de dag van gisteren dat mijn man, die haar samen met de begrafenisondernemer ging begraven, later in het ziekenhuis kwam en zei, ze ligt bijna op nr. 100 begraven dus 99. Een steentje werd niet geplaatst, niemand die het ooit vroeg en geloof me als je zoiets overkomt leef je ongeveer in een soort roes en neem je ook alles aan wat mensen tegen je zeggen zoals de dokter van u kunt haar beter niet zien of de huisarts later van ga maar niet naar het kerkhof iedere keer…….
Ik werd weer zwanger mijn dochtertje Angela werd geboren met een aangeboren hartafwijking en het syndroom van Down. Na 14 maanden werd een griepje haar fataal.  Zij werd ook bijna naast haar zusje begraven. Natuurlijk was ik daar wel bij en zij kreeg wel een grafsteentje.
Bij onze derde dochter Hannah was het eerste verhaal ongeveer hetzelfde, weer mocht ik er niet bij zijn en ging ze naamloos haar grafje in.
Inmiddels gingen we wel zo nu en dan naar het kerkhof om een bloemetje te brengen, het grafje te verzorgen maar niet zo heel vaak want ik vind het daar toch niet. En nu eigenlijk nog niet, met de verjaardag van Angela, voor de Kerstmis en misschien nog eens een of twee keer per jaar ga ik kijken of alles in orde is.
Het gekke was wel dat op het grafje van Hannah als ik daar wat neergezet had van een bloemetje of een keer een lantaarntje het al een paar keer verdwenen was. Ik vond dat heel raar en vanmorgen heb ik de gemeente gebeld. Het kon toch niet zo zijn dat ik misschien op het verkeerde grafje bloemen had gezet. Dat bleek niet het geval te zijn maar tot mijn grote verwondering bleek het grafje van onze eerste dochter Sanne niet 99 maar 100 te zijn. Mischien dat mijn ex ook door alle emoties niet goed gelet heeft op de nummers, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar al die jaren hebben we wel op het verkeerde grafje bloemen gezet. Niet dat het nu zo heel veel uitmaakt maar ik vond het toch wel gek gevoel eigenlijk.
De bloemen die ik er pas opgezet hadden stonden er nog wel ook op het grafje van Hannah gelukkig dus waarom het eerder verdwenen is zal wel een raadsel blijven.
Ik denk dat ik binnenkort toch maar een of andere mooie steen op de grafjes van Sanne en Hannah ga leggen met hun naam en geboorte/sterfdatum er op want voor ons waren ze ook zo gewenst dat ze niet zonder naam hoeven te blijven.