Diftar

Een paar dagen geleden had ik met mdiftarijn zusje een flinke discussie over het scheiden van afval. Ik ben wat dat betreft echt een freak wel een beetje hoor. Iedere kruimeltje plastic gaat bij mij in plastic afvalbak. Het tuinafval in de groene container, iedere batterij, cartridge en ander afval breng ik ook op de daarvoor bestemde plaats. En op de gootsteen heb ik zelfs een klein bakje staan waar ik mijn papiertjes van de theezakjes en kassabonnen in stopt om ze daarna in de papierbak te gooien.
Nou ja ik koop ook vaak verpakkingen in plastic, vaak gemakzucht wel een beetje, ben echt geen heilige maar ik schrik ook altijd weer van het enorme aantal plastic afval.
Nu willen ze bij ons in het dorp volgend jaar een nieuw systeem invoeren namelijk DIFTAR.

Hoe werkt het?
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een financiële prikkel om de hoeveelheid huishoudelijk restafval terug te dringen. Het komt er op neer dat mensen die veel restafval aanbieden meer gaan betalen en dat mensen die minder restafval aanbieden minder betalen. De vervuiler betaalt dus. Er zijn verschillende varianten, maar het betekent dat inwoners vanaf 2016 betalen per keer dat ze huishoudelijk restafval aanbieden.  

Nieuwe kliko’s?
Alle huishoudens die nu een grijze minicontainer voor restafval gebruiken, krijgen een nieuwe minicontainer met chip. Op de chip staat een uniek nummer, dat administratief is gekoppeld aan het woonadres. Het inzamelvoertuig ‘leest’ tijdens het legen de chip en zo wordt elke lediging per woonadres geregistreerd. De gegevens uit de chip helpen de gemeente bij een goed en duurzaam containerbeheer en het correct innen van de afvalstoffenheffing op basis van het aantal containerledigingen. Daarnaast kunnen door de chip gestolen containers getraceerd worden.

Mijn zus scheidt dus geen plastic, dat vindt ze lastig weer zo’n bak erbij. Papier en groenafval wel maar denk dat batterijen ook bij haar gewoon de container in gaan.
Dus de discussie ging er over hoe moeilijk het was en waarom het zo belangrijk is. Nou als je een week scheidt weet je gewoon niet beter. Ze heeft een schuur, zet ze de bak toch daar neer. Ze gaat per dag zeker 10 keer naar toe om te gaan roken want dat doen ze niet meer binnen.
En als mensen dan geen steekhoudende argumenten meer hebben beginnen ze vaak met van die dooddoeners zoals “maar als het afval verwerkt wordt komt het toch weer op een hoop”.
Dus dat zei ik ook, dat vind ik zo’n dooddoener dat hoor ik al vanaf het begin dat de afvalscheiding begonnen is.
Misschien is dat ook wel gebeurd of gebeurt het nog wel eens, heb geen idee eigenlijk.
En ergens kan ik het dan niet uitstaan dat ze er niet over nadenkt en soms denk ik ook wel eens stiekem was ik maar zo makkelijk in bepaalde dingen dan hoefde ik niet zo overal over na te denken. Zou soms wel eens prettig zijn lijkt me.
Mijn zwager mengde zich ook in de discussie en zei zoveel plastic afval hebben we toch niet. Dus ik stelde hem voor het eens een week apart te houden, denk dat ie er echt van zou schrikken.
Mensen gaan pas afval scheiden als ze het in hun portemonnee voelen dus als volgend jaar het nieuwe systeem ingevoerd wordt dan ga je ook wel scheiden, zei ik.
Nou zei mijn zus, weet niet of ik dat er voor over heb maar mijn zwager zei meteen nou als dat iedere maand geld scheelt ja dan denk ik ook wel dat ik ga scheiden.
LogoDiftarEn denk gewoon dat het zo werkt.
Je ziet het momenteel met de plastic zakjes die je niet meer krijgt. Opeens heeft iedereen een opvouw tasje bij zich bij het Kruidvat of andere winkels. Ikzelf ook hoor want ik pakte ook regelmatig plastic zakjes aan, ben geen heilig boontje. (Die dan wel weer als afvalzakjes gebruikt werden).
Of het nieuwe systeem de oplossing is, ik weet het niet, de tijd zal het leren. Maar dat we bewust worden van ons afval kan eigenlijk echt geen kwaad, voor mezelf ook niet………