Alles voor een prikkie…….

download (1)Afgelopen zaterdag was Yenthe koortsig en een beetje ziek. Toen ik kwam lag ze bij haar moeder te slapen met hoog rode wangen. Eenmaal wakker begon ze toch wel weer volop te spelen. Wel koorts en verhoging maar weet nog wel dat mijn huisarts zei je moet op gaan letten als ze niet meer spelen en apatisch zijn moet je aan de bel trekken.
Ze had namelijk een paar dagen er voor de inenting gekregen tegen de mazelen of te wel de BMR prik. De bof, mazelen en rode hond.
En daar had ze wat last van en dat komt heel vaak voor. Even minder zin om wat te eten maar gelukkig dronk ze nog goed. Vond ook wel dat Chantal en Peter er goed mee omgingen, niet meteen volproppen met medicijnen maar gewoon rust en lekker een paar daagjes thuis. Inmiddels gaat het gelukkig al weer beter en is de koorts weg.
Waarom zo uitgebreid hierover natuurlijk omdat het momenteel zo in het nieuws is dat veel ouders hun kinderen niet meer inenten omdat die ziektes toch niet meer voorkomen in Nederland. Of uit geloofsoverwegingen (maar die waren er altijd al) en momenteel een groep kritische prikkers die door verhalen en ervaringen van andere over bijverschijnselen niet meer willen inenten. Ieder zijn goed recht en wat er van die verhalen waar is, ik weet het niet. Denk wel dat aan inenten ook wel risico’s zitten.
Ik weet nog dat mijn moeder vertelde dat haar broertje ingeënt moest worden voor de pokken, ze moesten toen een pokkenbriefje hebben anders mochten ze niet naar school. Blijkbaar ging dat nogal eens mis die pokkeninenting en ook bij hem was dat het geval en mijn moeder weet nog te vertellen dat hij zo ziek was en er later aan overleden is.
Die pokkeninenting is later afgeschaft.

Schoolgaand kind moest ‘pokkenbriefje’ tonen
Koning Willem I breidde de plicht uit. Vanaf 1823 moesten alle kinderen die naar school gingen een ‘pokkenbriefje’, een door een arts ondertekende akte van vaccinatie, kunnen presenteren. 
Vanwege de lobby van onder meer de protestantse Réveil-beweging ging de verplichting in 1857 de prullenbak in.
Dankzij pokkenbriefje schoot vaccinatiegraad omhoog
Het besluit had dramatische gevolgen: tussen 1871 en 1873 eiste pokken de levens van zeker 23 duizend Nederlanders. De massale sterfte bracht Den Haag direct weer op andere gedachten. Het pokkenbriefje moest opnieuw ingevoerd, en wel snel. In 1872 schreef de Wet op de Besmettelijke Ziekten opnieuw voor dat kinderen alleen welkom waren in het openbaar en bijzonder onderwijs als ze het briefje konden tonen.
Op lange termijn was die maatregel uitstekend voor de volksgezondheid. Toen het kabinet-Pierson aan het begin van de twintigste eeuw de leerplicht invoerde, steeg de vaccinatiegraad tot voorheen ongekende hoogten.
Het laatste woord was echter aan de (orthodoxe) protestanten. Zij bedongen in 1928 een uitzondering voor gewetensbezwaarden: ouders die de prik niet konden rijmen met hun geloof mochten hun kind aan de vaccinatie onttrekken. Uiteindelijk schafte Den Haag de verplichte pokkenvaccinatie in 1976 af. De ziekte was toen zo goed als verdwenen.

Maar aan de andere kant het krijgen van die ziektes zitten mijn inziens grotere risico’s aan vast. Je ziet nu weer dat er hier en daar de mazelen de kop opsteken. Vooral op kinderdagverblijven waar kinderen zitten die niet of nog niet ingeënt zijn.
De vraag is mogen niet ingeënte kinderen wel op een kinderdagverblijf. Het lijkt me een lastig probleem. Er is namelijk ook een groep kinderen onder de 14 maanden die nog niet ingeënt zijn dus ook het risico’s op die ziektes lopen.
Ik snap ook best de mensen die kritisch zijn tegenover inenten. Zelf kreeg ik op mijn 60e ook een brief dat ik een griepprik kon komen halen. Dat doe ik ook nog steeds niet. Jaren geleden had je die Mexicaanse griep waar ook heel panisch over gedaan werd. imagesHet was ook een kwalijke griep en er overleden ook mensen aan. Ik werkte toen op een kraamzorgkantoor. Onze kraamverpleegsters moesten verplicht ingeënt worden en bij ons op kantoor werd het dringend geadviseerd. Maar ook toen hebben een aantal collega’s en ikzelf besloten om dat niet te doen.
Inenten of niet, het is nog een vrije keuze voor iedereen. Moet het verplicht worden, het is een discussie die dus blijkbaar al van alle tijden is. Ik weet ook de oplossing niet.