Afstemmen…..

In de tijd dat ik op het gemeentehuis werkte, heel lang geleden inmiddels, was het ook gebruikelijk, verplicht eigenlijk om bij verkiezingen op het stembureau te werken.
Ik vond het ook ontzettend leuk om te doen. En zo heel ingewikkeld is het eigenlijk niet, je moet alleen heel precies zijn. Nu ben ik met heel wat dingen niet zo precies maar als het om papieren en dat soort dingen gaat ben ik dat wel.
Er komen altijd veel mensen, je mocht geen voorkeur laten blijken van op wie je zou stemmen en dat soort dingen waren wel de regels die erbij hoorden.
Het belangrijkste was wel om te zorgen dat alle stembiljetten die uitgegeven werden ook weer in de bus verdwenen. En ´s avonds het tellen van de stemmen natuurlijk en het turven van de biljetten.
In die tijd werd er ook heel veel gewerkt met mensen die volmachten hadden.
In ons dorp was een grote vloot van binnenvaartschippers, nog steeds trouwens, die natuurlijk op de dag van stemmen niet aanwezig konden zijn. Maar ook de boeren hadden vaak geen tijd om te gaan stemmen. De eerste verkiezingen die ik meemaakten was er zelfs nog eens stemplicht. In 1970 is die afgeschaft. Toen mocht ik alleen nog maar als hulpje dingen halen en brengen omdat ik nog niet meerderjarig was en dat was ook een voorwaarde om op het stembureau te werken.
Ze konden dan iemand voor hen laten stemmen. Weet het niet meer precies maar dacht in die tijd dat je 3 volmachten mocht hebben.
Weet nog wel dat de politieke partijen echt gingen lobbyen om die stemmen op te halen bij de mensen, ze wisten ook wel bij wie ze die op moesten halen om voor hun eigen partij te kunnen stemmen.
Afijn best leuk om te doen.

Nu werd er in onze gemeente een aantal jaren geleden een oproep gedaan voor vrijwilligers op de stembureaus. Ik had me aangemeld maar ze hadden er meer dan genoeg dus ik kwam op de reservelijst te staan.
Nu kreeg ik vorige week weer een bericht voor volgend jaar, dan zullen er meerdere dagen zijn dat er gestemd gaat worden en hebben ze ook meer mensen nodig. Ik heb me opnieuw aangemeld, ben benieuwd of ze me kunnen gebruiken. Lijkt me wel leuk weer eens om te doen en bovendien krijg je er ook nog een vergoeding voor dat is ook mooi meegenomen. Ik wacht het maar verder weer af hoe het volgend jaar allemaal zal gaan verlopen de verkiezingen