Mooi stadje……

Een heel klein stadje maar wel veel historie is het verstingstadje Nieuwpoort, gelegen aan de Lek.
Vandaag ben ik daar met Wim naar toe gaan fietsen en hebben het hele stadje rondgelopen met een standswandeling, want zo groot is het niet. Er wonen zo’n 1400 mensen.
Veel oude gebouwen, een vestingswal, ooit deel van de Hollandse waterlinie, een stadsboerderij en natuurlijk gelegen aan de Lek.

Geschiedenis
De stad kreeg al in 1283 stadsrechten. Vanwege de positie op de grens van Holland en Sticht Utrecht kreeg het veel strijd te verduren. Al in 1402 belegerden de troepen van Jan van Arkel de stad. De oorlog tegen Lodewijk XIV, in de jaren zeventig van de 17e eeuw, was de reden om de stad op te nemen in de Oude Hollandse Waterlinie en voor de aanleg van vestingwerken volgens het verbeterde oud-Nederlands vestingstelsel. Tientallen panden werden hiervoor gesloopt. In 1697 werd het stadhuis gebouwd, over de inundatiesluis heen, die daarmee was beschermd tegen mogelijk verzet van ontevreden boeren als hun land onder water zou worden gezet. In 1795 veroverden de Franse troepen, onder leiding van Daendels en Pichegru Nederland, en verloor de vesting zijn functie. Tijdens de watersnood van 1809 en de stormvloed van 1820 boden de vestingwallen bescherming tegen het hoge water. Tijdens de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw raakten diverse gebouwen in verval. In 1973 werd gestart met restauraties die in 1998 waren voltooid. Nieuwpoort was een zelfstandige gemeente tot de gemeentelijke herindeling van 1986, toen de gemeente samen met Groot-Ammers, Langerak en Streefkerk opging in de fusiegemeente Liesveld. Deze gemeente is op 1 januari 2013 opgegaan in een nieuwe gemeente met de naam Molenwaard, die op haar beurt op 1 januari 2019 in de fusiegemeente Molenlanden is opgegaan.


Midden in het centrum een mooi groot terras waar het heerlijk zitten was, het was prachtig weer, zelfs een beetje klammig zo nu en dan en op de terugweg nog een druppie regen.
We hebben er van genoten en zijn er best wel lang geweest om alles te bekijken of ons gemakje…..
Een mooie dag…..