De mantelzorg……

Afgelopen dinsdag in Schoonhoven de eerste brainstormsessie gehad over het mantelzorgblad waarvoor deze groep mensen die er waren deze middag voor de vulling moeten gaan zorgen van een aantal pagina’s.
Mijn collega waarmee ik samengewerkt had voor de krant was ook uitgenodigd, weer leuk om hem weer eens te zien en te spreken.
Hij heeft ook vrijwilligerswerk gevonden, hij rijdt in een belbus waarbij mensen voor een gering bedrag van a naar b gebracht worden binnen de gemeente waarvoor hij rijdt. Dat kan zijn naar een winkelcentrum, naar een verjaardag of ergens anders heen. Echt zo’n goed initiatief.
Kwam ook nog een vrouw tegen die bij de gemeente werkt en waar ik voor de krant vaak contact mee had omdat zij de contacten met de pers onderhield. Een leuke vrouw waar ik altijd met plezier mee gewerkt heb maar we hadden ook vaak wel persoonlijke gesprekken.
Ja dat was op zich al zo fijn dat het weer kan en ze bij zo’n gelegenheid tegen te komen.
Nou ja we gingen er mee aan de slag wat er in zou moeten komen en voor ons zal dat inhouden dat we allebei een paar interviews gaan doen en ik ga zeer waarschijnlijk ook de foto maken voor de omslag.
Had een idee gegeven waar ik dat wilde doen en daar waren ze best enthousiast over, ik wacht het maar af. Je weet nooit hoe dat verder allemaal gaat lopen.
Maar goed die interviews met mantelzorgers gaan zeker wel door.
We willen echt ook verschillende mensen interviewen. Omdat bij mantelzorg toch in eerste instantie gedacht wordt aan familie die een dementeren partner of ander familielid verzorgt en dat komt natuurlijk ook heel vaak voor maar mantelzorger houdt nog veel meer in.
Ideeën waren iemand die bijvoorbeeld leeft met een familielid, vader, moeder, zus of broer die veel zorg vragen en daar als jeugdige mee te maken heeft en hoe die daar mee omgaat.
Of iemand die in een begeleid wonen project woont waarbij de ouders nog vaak veel zorg verlenen.
Nou ja zo werden er nog meer voorbeelden en ideeën aangebracht.
Hier en daar vlogen de kreten wel over tafel waarbij ik dacht, zal de gemiddelde mantelzorger wel weten wat daar mee bedoeld wordt en dat heb ik ook wel naar voren gebracht.


Zo hadden ze het steeds over respijtzorg en ik vroeg, even tussendoor, wat bedoelen jullie daar nu precies mee al wist ik het wel ongeveer. Maar dat is zorg die gegeven wordt om mantelzorgers te ontlasten. Ja zeiden ze, je hebt wel gelijk, we moeten niet te veel beroepsjargon gebruiken.
Nou ja zo had iedereen zijn inbreng alleen mijn collega van de krant vond het allemaal maar te veel gekletst, die had echt zoiets vertel me maar wie ik moet interviewen, dan ga ik weer.
Maar ik vond het best interessant om zo eens mee te praten er over.
De insiders hebben natuurlijk gegevens en adressen van de mantelzorgers en die gaan aan de slag om te vragen of er mensen zijn die mee willen werken en geïnterviewd willen worden.
Ik wacht het verder af maar ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit zal gaan zien……… Het moet uiteindelijk uitkomen zo medio oktober voor de dag van de mantelzorg die op 10 november is.